Onko tilaaminen laillista?

Miten EU-tuomioistuimen päätös nk. Alkotaxi-jutussa vaikuttaa alkoholin tilaamiseen Juomatukusta.

Useimmat lehdet uutisoivat tätä päätöstä virheellisesti ikäänkuin se olisi antanut Suomelle valtuudet kieltää internetin kautta tapahtuva alkoholin myynti.

Tämä on kuitenkin täysin väärä tulkinta - itse asiassa päätöksessä nimenomaan todettiin, että tällaiset rajoitukset ovat ristiriidassa EU:ssa vallitsevan perussäännön kanssa joka koskee tavaroiden vapaata liikkuvuutta. Lopullisesti asian tulee päätämään Suomessa Korkein oikeus.

Sen sijaan Suomen viranomaiset ovat selkeästi todenneet EU-tuomioistuimelle antamissaan lausunnoissaan, että on täysin luvallista ostaa alkoholia ulkomailta mikäli tilaaja järjestää myyjästä erillisen kuljetuksen - tämähän on käytäntö nimenomaan Juomatukku.com tapauksessa.

Eli Juomatukku.com toimintatavan laillisuus on nyt vahvistettu Suomen viranomaisten toimesta myös EU-tuomioistuimessa.

Juomatukku.com voitti Tullin myös vuonna 2010 jolloin Helsingin raastuvan oikeus totesi, ettei Juomatukku.com harjoita kaukomyyntiä ja sen tapa erottaa kuljetus myynnistä on laillinen.

Eli toiminta jatkuu entiseen malliin ja tavara liikkuu tilaajan valitseman kuljetusliikkeen toimesta vaivattomasti.